Dezinfekcia

Pravidelne a dôkladne si umývať ruky je nevyhnutné, no počas dňa sa niekoľkokrát dotýkame rôznych plôch a predmetov, na ktorých sa nachádza veľké množstvo baktérií.

Tie automaticky prenášame na svoje čisté ruky, ktorými sa následne dotýkame tváre, prípadne prenášame na ďalšie predmety. Preto je dôležité dbať aj o hygienu a čistotu povrchov, ktoré denne často používame.