Ochrana osobných údajov


Spoločnosť Forward Group s. r.o. uchováva a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 


Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Osobné údaje zbierame za účelom zasielania objednaného tovaru na Tvoju adresu. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákazníckeho vzťahu a správne vybavenie objednávky. Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Tvoje vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.


Údaje zbierame viacerými spôsobmi - pri registrácii alebo pri objednávke. Jedná sa o meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónny a e-mailový kontakt. Pri každom kroku sa spoločnosť Forward Group s. r.o. riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami.

Prečo tieto údaje potrebujeme?

Osobné údaje sú v prvom rade využívané na elektronické vybavenie objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu. Ďalej môžu byť použité na reklamné účely Forward Group s. r.o. a k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Spoločnosť Forward Group s. r.o. sa zároveň zaväzuje, že Tvoje osobné údaje nebudú vydané tretím stranám, s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel. 

Ako môžem zmeniť, aktualizovať alebo odstrániť svoje osobné údaje?

Zákazníci môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na email info@forwardgroup.sk. Zároveň, na Tvoju písomnú žiadosť budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť Forward Group s. r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

Čo sú cookies a ako ich využívame?

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa v Tvojom počítači alebo v Tvojom mobilnom zariadení. Spoločnosť Forward Group s. r.o. (a/alebo jej partneri ako Google, Facebook a pod.) používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Tvoju návštevu na stránke www.markscrub.com. Nepoužívame ich na uloženie Tvojich osobných informácií a ani ich neposkytujeme tretím stranám.

Súbory cookies môžeš odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdeš v sekcii „Pomocník“ Tvojho webového prehliadača.

 

Forward Group s.r.o.
markscrub.com
Kopčianska 80, 85101 Bratislava
tel: +421 911768005
e-mail: info@forwardgroup.sk, info@markscrub.com